top of page
  • Skribentens bildAlice Båvner

Hur EA hjälper företag i digital transformation att nå affärsmål

Uppdaterat: 25 aug. 2023


Skyskrapor och himmel

Många företag och organisationer genomgår omfattande digitala transformationer. Det handlar om digitaliseringens påverkan på affärer, processer och arbetssätt. De digitala verktygen och möjligheterna skapar förutsättningar för en än mer effektiv och lönsam verksamhet. Dessutom kan nya digitala kanaler visa sig bli de viktigaste forumen för att möta kundernas behov. Men att genomgå en digital transformation kan vara både påfrestande och stimulerande.


Ett sätt att underlätta arbetet är att arbeta med Enterprise Architecture (EA) för att ta ett helhetsgrepp på organisationens verksamhet, IT-stöd och arkitektur. Genom att rita upp och använda modeller som beskriver verksamheten är det möjligt att titta närmare på nuläget, ett önskat börläge samt hur vägen dit kan se ut.


I den här artikeln kommer vi titta närmare på hur en organisation kan använda sig av EA för att nå sina affärsmål, mitt i den digitala transformationen.


Att hantera storskaliga initiativ och projekt

Tyvärr är det så att många av de projekt som initieras av traditionella företag misslyckas med att ge meningsfulla affärsresultat inom en rimlig tidsram. En undersökning av Gartner från 2018 visade att 90 procent av företagsledarna ser digitaliseringen som högsta prioritet, men 83 procent av företagsledarna kämpar med att göra betydande framsteg när det gäller den digital transformationen.


Att hantera storskaliga initiativ eller projekt med smidighet kräver två viktiga komponenter. För det första krävs ett strukturerat och noggrant tillvägagångssätt för att ta digitala transformationsinitiativ från idéstadiet till ett genomförande som skapar nytta. För det andra krävs frekvent omkalibrering av planen för att anpassa sig till kontextuella förändringar som kan inträffa under resans gång.


Att använda EA för att öka chanserna att nå affärsmålen

Genom att använda sig av EA är det möjligt att öka sina chanser att nå affärsmålen. Det handlar om att ta sig från punkt A till punkt B, oavsett om det rör sig om ett litet team eller en större avdelning. I den här texten hinner vi bara med att översiktligt se över vad man bör tänka på i en sådan process. För den som vill lära sig mer kan det vara en utmärkt idé att gå en e-utbildning om att jobba agilt.


Fördelar med att använda EA i den digitala transformationen

Genom att använda sig av ett modelleringsperspektiv kan arbetet med att nå affärsmålen förenklas. Här kommer ramverket Prime Arch in i bilden. Prime Arch är ett robust och flexibelt ramverk som hjälper er att visualisera processer. En annan viktig komponent är att ta fram en förmågekarta som beskriver vilka förmågor verksamheten har. Här är några fördelar med att använda EA i den digitala transformationen:


  • Bättre anpassning av projekt till företagets strategier

  • Enkel identifiering av de värdeflöden och den kapacitet som betyder mest och därmed kräver mer finansiering

  • Optimal planering och hantering av kapacitet och resurser för att leverera resultat i projekt

  • Ökad förståelse mellan agila team för att undvika projekt som överlappar

  • Överlägset medarbetarengagemang och bättre realtidsrapportering och analys för att förenkla beslutsfattande.


Snabba och kontinuerliga, innovativa förändringar och mer informerade kunder tvingar företag att ha mer flytande affärsstrategier. Tiden till utförande är nu kortare och kräver att företag blir mer flexibla och lär sig att lita mindre på organisationsstrukturen för att genomföra sin strategi. Kapitalet måste omfördelas till kunddrivna initiativ och projekt.


Att översätta strategier till konkreta mål

De flesta företag förmår att skapa genomarbetade, långsiktiga strategier på den översta ledningsnivån, men alltför ofta misslyckas de med att fastställa de konkreta affärsmålen, som är mer exakta och kräver ett högre engagemang för att ta fram. Dessutom är det många företag som inte reviderar sina strategier med tillräckligt hög frekvens.


EA kan hjälpa ledningen att sprida och översätta dessa strategier med högre frekvens, till taktik på lägre nivåer och horisontellt över organisationen. EA kan också hjälpa ledningen att fastställa realistiska mål för strategierna, vilket kan vara avgörande för att nå mål och affärsresultat i agila projekt.


Rätt resurser behövs för att lyckas med EA

Att använda sig av EA för att lyckas nå affärsmålen mitt i den digitala transformationen kräver beslutsamhet, styrning och rätt resurser. Många gånger är det ett team med verksamhetsutvecklare och arkitekter som blir den mest effektiva lösningen, men det är inte alla organisationer som har råd eller möjlighet att skapa ett sådant team.


En bra början kan vara att vidareutbilda någon inom organisation som har ett intresse för frågorna. Sedan kan funktionen byggas ut med mer personal i takt med att organisationen får upp ögonen för den nytta som EA kan bidra med. Komplettera gärna det med inhyrd hjälp från konsulter som har lång erfarenhet av att arbeta med verksamhetsmodellering och EA. På så sätt behöver startsträckan inte bli så lång.


Behöver ni hjälp att komma igång med EA?
Comments


bottom of page