top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

5 typer ramverk inom verksamhetsarkitektur

Uppdaterat: 19 okt. 2023

Vilken typ av verksamhetsarkitektur passar din organisation? Vi går igenom de fem olika typerna och hjälper dig att ta ett beslut angående vilken typ av ramverk du ska välja. Genom att bygga upp en högkvalitativ verksamhetsarkitektur skapar du goda förutsättningar för din organisation att genomföra förändringar.

Som en skål med godis finns flera olika typer av EA ramverk.

När alla talar samma språk blir risken för missförstånd mindre och chanserna att lyckas med

effektiviseringar och verksamhetsförbättringar ökar. Med hjälp av en bra

verksamhetsarkitektur är det möjligt att skapa en gemensam förståelse för den egna

organisationen.


Denna förståelse fungerar sedan som utgångspunkt när organisationen ska genomföra olika

typer av projekt, men för att skapa bra verksamhetsarkitektur krävs det ett lämpligt ramverk

att utgå ifrån. Läs vidare och lär dig mer om de olika typerna av ramverk - på så sätt kan du

avgöra vilket som passar din organisation bäst.


Komplexiteten inom IT-området ökar

Tillväxten inom IT har varit enorm på senare år. Kostnaderna för IT har ökat för de flesta organisationer och IT har verkligen effektiviserat verksamheterna. Samtidigt innebär en allt större och komplexare IT-miljö också utmaningar. Förvaltningen av systemen kräver både tid och resurser, samtidigt som integrationerna blir allt fler och svårare att underhålla. Risken är att det blir väldigt lite tid över för utveckling.


Komplexa IT-miljöer kräver bra verksamhetsarkitektur som kan visa på samband och beroenden mellan verksamhet och IT. Här tittar vi närmare på fem olika typer av ramverk för verksamhetsarkitektur. Var och ett av dessa ramverk har använts i över ett decennium och det har visat sig att de har sina för- och nackdelar.


TOGAF är det vanligaste ramverket inom verksamhetsarkitektur

Open Group Architectural Framework, eller TOGAF, är ett av de vanligaste ramverken i

dagsläget. TOGAF innehåller alla nödvändiga delar som krävs för ett kraftfullt ramverk.


Det handlar om en uppsättning av definitioner och ord, rekommenderade standarder och

förslag på programvaror och verktyg samt en metod som definierar “best practice”. TOGAF §

har skapats och ägs av The Open Group.


Zachmans ramverket för verksamhetsarkitektur

Zachman Framework erbjuder strukturella kopplingar som rör alla aspekter av en organisation. Grunden i Zachman handlar om fokus på sex olika delar: data, funktion, nätverk, människor, tid och motivation. De olika perspektiven är planering, ägare, design, utvecklare, underleverantör och organisation.


Det sammankopplande nätet som dessa tolv delar skapar ger dig en struktur som kommunicerar hur din organisation kan fungera på bäst sätt. När du förstår hur varje del kan kopplas ihop och relatera till de andra delarna hjälper det till att ta rätt beslut om hur verksamheten ska organiseras.


FEA är ett av de nyare ramverken inom verksamhetsarkitektur

Federal Enterprise Architectural Framework, eller FEA, är ett av de senaste försöken att skapa en gedigen struktur för organisationer. Den amerikanska federala regeringen utvecklade ramverket 2006. Det hjälper till att organisera den myriad av olika organ och organisationer som står under dess kontroll. FEA kombinerar det bästa av både Zachman Framework och TOGAF.


FEA var grunden för en massiv omstrukturering av en avancerad regering. Ramverket utgör alltså en utmärkt grund att utgå ifrån för att bygga en stark organisation.


Gartner ett verksamhetsarkitektur ramverk som bygger på anpassning

Den sista typen, Gartner, skiljer sig från de tre föregående. Gartner har skapats av företaget med samma namn och bygger på att organisationen hela tiden anpassar sig till den omgivande verkligheten.


Gartner är ett av världens ledande forskningsföretaget inom IT. Där jobbar några av de skarpaste hjärnorna inom IT. Gartner-ramverket bygger på idén att ständigt anpassa sig för att behålla fokus på ett och samma mål.


Prime Arch en kombinerar fördelarna från flera ramverk

Till sist ska vi titta närmare på Prime Arch. Prime Arch är ett annorlunda ramverk på så sätt att det kombinerar det bästa från en rad olika standarder. Prime Arch är ett kraftfullt och flexibelt ramverk som passar de flesta organisationer.


Det finns faktiskt över 70 olika standarder inom området verksamhetsarkitektur. Prime Arch har tagit det bästa från alla dessa och kombinerat ihop det till ett modernt ramverk.


Om du är intresserad av att lära dig mer kan du ladda hem Prime Arch-appen. Där finns exempel på användningsområden och olika vägar in för att lära sig mer.


Vilket ramverk passar dig bäst?

Oavsett vilken typ av organisation du arbetar i kan ett av ovanstående ramverk passa. Det viktigaste är att fråga sig vart din organisation är på väg och vad den behöver för att nå dit.


Handlar det om att hitta en övergripande struktur och beskrivning av din verksamhet som gör att organisationen kan utvecklas på rätt sätt? Behöver ni bygga upp en grund som gör att olika delar av organisationen kan prata samma språk? Eller föredrar du en friare metod som möjliggör att organisationen kan anpassa sig till en ständigt föränderlig omvärld?


Med hjälp av verksamhetsarkitektur är det möjligt att hitta nya vägar framåt för din organisation. Lycka till med att välja rätt ramverk!Comentarios


bottom of page