top of page
iStock-521875585.jpg

Processutveckling för kommuner

-en guide

I den här texten kommer ni kunna läsa om varför det är viktigt att arbeta med processer och hur ni kommer i gång med ett processorienterat arbetssätt. Vi går även igenom vilka förberedelser som krävs, hur arbetet med processutvecklingen inleds samt förvaltning av processbeskrivningen.

Varför är det viktigt att arbeta med sina processer?

Det handlar om att ha koll på sin verksamhet och att hela tiden arbeta med effektivisering. Just effektivisering och verksamhetsutveckling är svårt att arbeta med om det inte finns en grundläggande förståelse för vad arbetet faktiskt går ut på och hur det

bedrivs i nuläget. Det är först när processerna är kartlagda som det är möjligt att börja fundera på hur de skulle kunna förbättras. Då handlar det om effektivisering, men även om ökad kvalitet.

Läs vidare för att få reda på vilka förberedelser som behöver göras och hur en verksamhet kan komma i gång med sin processkartläggning. Det är en investering som både möjliggör en ökad kvalitet och en stor hjälp för nyanställda att få förståelse för verksamheten.

Fyll i formuläret för att ta del av hela texten

Ladda ner här

bottom of page