top of page
Header case

Case

Person håller i mobiltelefon
Sundsvalls kommun logotyp

Förmågekarta förenklar Sundsvalls kommuns verksamhetsutveckling.

Sundsvalls kommun har jobbat länge med digitalisering och ligger långt framme när det gäller modelldriven verksamhetsutveckling. Kommunen är även aktiv inom det som kallas Arkitekturgemenskapen (AG), en grupp som organiseras av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och Inera för att sprida kunskap och verktyg för modelldriven verksamhetsutveckling mellan svenska myndigheter. 

Drakfastigheter

Verksamhetsutvecklaren på Drakfastigheter kontaktade aRway hösten 2017 för att få hjälp med en kartläggning av vilken ritningsinformation som man hanterar idag avseende sina fastigheter.

Arkitekt ritningar
Sundsvalls kommun logotyp
Personer vid arkitekturritningar
får jag lov logotyp

Får jag lov?

Projektgruppen som hade ansvar för processmodelleringen kontaktade aRway. Idén kom i samband med en utbildning som aRway genomförde på Boverket där flera av projektets medlemmar deltog.

bottom of page