top of page
  • Skribentens bildAlice Båvner

En introduktion till enterprise architecture


Cementkuber

Att beskriva vad enterprise architecture är för något är inte helt enkelt, särskilt inte om det ska beskrivas för någon som är helt obekant med området. Den bästa beskrivningen vi har hittat finns i den här YouTube-videon som förklarar vad enterprise architecture (även kallat EA) är och varför det är viktigt att arbeta med enterprise architecture. Se gärna videon och om du blir nyfiken på att lära dig mer kan du läsa vidare, för i den här artikeln ger vi en lite djupare introduktion till EA och vilken nytta det kan göra inom din organisation.


YouTube-videon utgår från ett tydligt exempel: Mikael arbetar på ett företag där nya krav från omvärlden gör att han är i behov av specifika data. Datan finns dock utspridd bland en mängd olika applikationer. Mikael tar hjälp av en IT-utvecklare som tar fram en unik programvara för Mikael som automatiskt hämtar den data Mikael behöver och sammanställer den på ett överskådligt och lättillgängligt sätt.


En komplex IT-miljö kräver dokumentation och struktur

När Mikael inser att han behöver den här sammanställningen varje dag tar han hjälp av en infrastrukturspecialist som skriver ett skript som gör att programmet körs varje dag. Men Mikael är inte den enda i organisationen som har behov av att få den här dagliga sammanställningen. Programvaran som sammanställer datan behövs inom många olika delar av verksamheten. Resultatet blir en komplex uppsättning med applikationer som pratar med varandra.


Men vem har koll på helheten? Och tänk om något behöver förändras? Det kan handla om en funktion som behöver läggas till eller ett ramverk som behöver uppdateras. Om ingen har koll på helheten och vilka applikationer som är kopplade till varandra blir det i stort sett omöjligt att förändra något utan att det uppstår en risk för att någonting går sönder i uppsättningen.


Enterprisearkitektens roll kopplat till enterprise architecture

Det är här enterprisearkitekten kommer in i bilden. Arkitekten dokumenterar helheten och har koll på de olika delarna och hur de förhåller sig till varandra. För att åstadkomma ett dokumenterat och strukturerat arkitekturlandskap krävs att man har en roll likt enterprisearkitekten som kan ha en överblick över det dokumenterade landskapet och hjälpa till vid verksamhetsutveckling så väl som projekt.Behöver ni hjälp att komma igång med arkitekturarbetet?
bottom of page