top of page

DET BÄSTA AV EA-STANDARDS

Ett arkitekturramverk för att beskriva din verksamhet.
Enkelt, beprövat och kraftfullt.

Ett kraftfullt ramverk

Prime Arch är en tillämpning av det bästa från några av de mest använda standarderna inom området verksamhetsarkitektur. Prime Arch är kraftfullt och skapar dagligen nytta inom en rad olika projekt och verksamheter. Statliga myndigheter såväl som kommuner och privata företag använder Prime Arch. Med Prime Arch blir det lättare att beskriva komplexa verksamheter och ställa krav på IT.

Prime Arch hjälper dig att beskriva verksamheten ur alla aspekter: I strategilagret kan du modellera mål, regelverk, kundresor och vilka förmågor som krävs. I verksamhetslagret beskriver du vad som ska produceras, vem som ska göra det och hur det ska ske (tjänster, organisation och processer). I informationslagret beskrivs fakta om någon eller något som är av betydelse för verksamheten och hur det har realiserats i digitalt format för lagring och användning i informationssystem. I tekniklagret kan du gå hela vägen från att beskriva de IT-system som stödjer verksamheten (applikationer) till stödjande IT-plattformar och teknisk utrustning, nätverk samt fysiska delar såsom byggnader och utrustning.

 

Sammantaget innebär det att Prime Arch erbjuder ett beprövat och användbart ramverk som hjälper er att skapa samsyn, se igenom komplexa samband och fatta korrekta beslut som krävs för att utveckla verksamheten.

Prime Arch är kompatibelt med det ramverk som SKR och Inera har utvecklat
Prime Arch Extend dimensioner

Fokusera på verksamhetsutvecklingen - låt andra utveckla ramverket

Prime Arch befinner sig i ständig utveckling: nytt innehåll läggs till, användare tillkommer och fallstudierna blir allt fler med tiden. Om ni använder Prime Arch får ni allt detta och behöver inte lägga ner någon tid på att själva utveckla ett ramverk.

 

Istället kan ni fokusera på det som är viktigast för att er verksamhet ska bli framgångsrik - nämligen att optimera era processer och förbättra leveransen till kunderna. Lär dig mer om Prime Arch, låt dig inspireras och få praktiska råd.
 

Ladda hem appen idag!

Det enklaste sättet att komma igång är att använda sig av vår app. Med appen får du direkt tillgång till vyer, dimensioner, praktiska tips och studier av hur andra gör - alltid tillgängligt i din smartphone.

Använd Prime Arch till att beskriva din verksamhet.
Enkelt, beprövat och kraftfullt.
Fokusera på verksamhetsutveckling
bottom of page