Följ vår blogserie Prime Arch i praktiken

Vi har fått in många frågor om hur man använder Prime Arch i praktiken. Exempel på frågor:

  • Hur fångar man krav?

  • Varför är det viktigt att ha förmågor? Räcker det inte med processer?

  • Hur kopplar man informationsmodelleringen till utvecklingsarbetet?

  • Vad är det för skillnad på en F31:a och en F32:a? Hur ska man tänka?


Vi samlar svar på dessa frågor och mycket mer i en blogg-serie i 24 delar. Men ni slipper vänta på den till december!

Denna blogg-serie utgår från ett fiktivt case på temat HR och rekrytering, något som de flesta kan relatera till. Målet är att på ett pedagogiskt och illustrativt sätt beskriva översiktligt hur man kan bedriva verksamhetsutveckling med Prime Arch som stöd för modellering, arkitektur och analys.

Female character sitting and flying on paper plane and sending message. Concept of email marketing.