top of page

Kom igång

Prime Arch är det bästa av EA-standards och är ett beprövat arkitekturramverk för att beskriva och skapa grafiska modeller av er verksamhet. Vi sköter ramverket så ni kan fokusera på verksamhetsutvecklingen. 

 

Prime Arch är kostnadsfritt att använda och i appen finns mängder med instruktioner, exempel och inspiration för att komma igång med verksamhetsmodellering. Tröskeln för att komma igång med verksamhetsmodellering på egen hand kan dock vara hög och det kan vara svårt att få till det utan hjälp.

 

aRway och Crest finns konsulter som hjälper till med bland annat implementering, utbildning och vägledning i Prime Arch.

Vad är verksamhetsmodellering?

Verksamhetsmodellering ger en enklare beskrivning av det komplexa i en verksamhetsarkitektur, och används för att skapa en gemensam definition och bättre förståelse. Genom att visualisera en verksamhet och dess processer får alla en enhetlig syn på det gemensamma arbetet, och när det blir lättare att förstå varandra blir det också lättare att effektivisera och utveckla.

Vad är nyttan med verksamhetsmodellering inom verksamhetsarkitektur?

Verksamhetsmodellering ger en tydlig visuell bild av hur arbetet inom verksamhetsarkitekturen ser ut. Den gemensamma bilden hjälper medarbetarna att snabbt förstå varandra så att de tillsammans kan förbättra processerna i verksamheten. När processerna optimeras effektiviseras verksamheten och lönsamheten kan öka.

Så kommer ni igång med verksamhetsmodellering

Alternativ 1 - Värdepaket

Vi har olika värdepaket som hjälper er att komma igång med att modellera i Prime Arch. Ni kan få hjälp med allt från konfiguration, användning, modelleringsstöd och workshops beroende på hur era behov ser ut. Se vad de olika värdepaketen innehåller genom att klicka på knappen nedan.

Alternativ 2 - Behovsanalys

Vi har skapat en behovsanalys som möjliggör en snabb analys av er situation idag. Utifrån resultatet ger vi er relevanta tips och idéer för hur ni ska ta er verksamhetsarkitektur vidare till nästa nivå. 

Alternativ 3 - Kontakt

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er att komma igång med er verksamhetsmodellering på bästa sätt. Ni kan nå oss via telefon, chatt, mejl och formulär på webbsidan. Se alla alternativa kontaktvägar genom att klicka på knappen nedan.

bottom of page