top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Hur man visualiserar verksamhetsarkitektur

Uppdaterat: 28 juni

Verksamhetsarkitektur handlar om att tydliggöra en verksamhets arbete och mål med hjälp av olika typer av grafiska modeller. Genom att visualisera verksamheten får samtliga medarbetare en gemensam kunskap om hur verksamheten ser ut och fungerar. Då blir det också lättare att hitta lösningar på komplexa problem och att besluta hur dessa lösningar ska genomföras rent praktiskt. Läs mer om hur man gör detta nedan.

visualisera er verksamhetsarkitektur

Varför ska man satsa på verksamhetsarkitektur?

Med hjälp av verksamhetsarkitektur är det möjligt att sammanföra strategiska affärsmål och mål inom IT. Det skapar möjligheter för ledningen inom ett företag eller en organisation att få insikt och översikt för att kunna utöva portföljledning på ett relevant och effektivt sätt. Trots möjligheterna uppfattar verksamhetsarkitekter ofta en ovilja från beslutsfattarna när det gäller att inkludera och använda verksamhetsarkitektur i affärsprocesserna.


Utmaningar med att få buy-in

Bristen på intresse och "buy-in" kan i många fall bero på brist på förståelse. Komplexitet och främmande begrepp gör sällan saken bättre. Men det går att skapa förståelse genom tydliga visualiseringar och bilder över verksamhetsarkitekturen. Med hjälp av relevanta verktyg för att presentera komplex information på ett enkelt och överskådligt sätt, är det möjligt att göra arkitektarbetet mer attraktivt för ledningen och andra viktiga stakeholders.


Om ledningen inte är med på banan är det svårt att lyckas med arkitektarbetet. Grunden för att göra verksamhetsarkitekten framgångsrik inom en organisation eller ett företag är ofta ett uppdrag från högsta ledningen. Men vägen dit kan vara både lång och krånglig. Det gäller att kunna visa upp bra exempel på hur arkitektarbetet kan bidra till att bättre beslutsfattning och att verksamheten blir mer effektiv och relevant. När ledningen får se tillräckligt många sådana exempel brukar polletten till slut trilla ner.


Skapa dynamiska och interaktiva visualiseringar

I dagsläget finns det verktyg som möjliggör dynamiska, interaktiva visualiseringar, vilket i sin tur skapar förutsättningar för meningsfulla affärssamtal om teknologi. Med hjälp av analyser som avslöjar beroenden mellan applikationer och infrastruktur är det möjligt att ta bättre och långsiktigt hållbara beslut.


Rent konkret kan det handla om att ta fram diagram, roadmaps, tidslinjer och andra typer av visualiseringar för att visa på förmågor och teknologi. Moderna verktyg erbjuder ofta en mängd olika fördefinierade visualiseringar som är anpassade för olika målgrupper. På det sättet är det möjligt att snabbt lyfta fram det som är viktigt i en viss situation. Minst lika viktigt är det att det blir möjligt att dölja sådan information som bara skapar förvirring eller för tillfället är irrelevant.


Modeller, rapporter och statistik är exempel på typer av visualiseringar som kan skapas om den nödvändiga informationen finns tillgänglig. En vy representerar ett intressentperspektiv på den arkitektoniska beskrivningen och innefattar en eller flera arkitektmodeller.


Fördefinierade visualiseringar och alternativa framtidsscenarier

Dessutom är det möjligt att anpassa de fördefinierade visualiseringarna så att de verkligen passar er verksamhet och era specifika behov. Ni kan skapa, dela och konfigurera olika vyer. Med hjälp av inbyggda metamodeller är det möjligt att hoppa över processen med att skapa metamodeller. Istället kan ni börja bygga upp arkitekturen direkt. Det kan vara en bra genväg för er som har bråttom med att komma igång.


Det är viktigt att alla arkitekturmodeller blir konsekventa. På det sättet får ni en ökad förmåga att kommunicera arkitekturkoncepten över hela organisationen. Genom att skapa visuella jämförelser mellan alternativa framtidsscenarier är det möjligt att se effekter av föreslagna förändringar. Det kan utgöra ett utmärkt underlag för ledningen när det handlar om att ta ut riktningen inför strategiska vägval.


Välj ett ramverk att basera visualiseringarna på

Som vi har sett finns det många fördelar med att kunna visualisera verksamhetsarkitekturen på ett tydligt, lättöverskådligt och begripligt sätt. Dessutom är den fördel att kunna anpassa visualiseringarna efter målgrupp och behov. Med hjälp av rätt, moderna verktyg är det möjligt att åstadkomma detta.


Visualiseringar främjar också användningen av ett gemensamt ordförråd hos verksamhetsarkitekterna och ledningen. Kommunikationen med intressenterna är helt avgörande för att initiativ kopplade till verksamhetsarkitektur ska lyckas. En bra grund för kommunikation skapas med hjälp av visualiseringar.


All typ av visualisering och modellering bygger på ett ramverk. I dagsläget finns det en mängd olika EA-ramverk att välja mellan. Det kan vara förvirrande med alla olika standarder som florerar på marknaden. Vilken lösning är bäst? Och vilken av dem passar de specifika syftena bäst?


Prime Arch är ett ramverk som bygger på ett antal olika standarder inom området. Här har det bästa från dessa samlats i ett och samma ramverk. Det ger er bra förutsättningar att lyckas med verksamhetsarkitekturen och visualiseringarna.


Comments


bottom of page