top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Enterprise architecture framework

Uppdaterat: 14 nov. 2022


Hantera verksamhetens resurser med rätt Enterprise Architecture Framework

Det finns några grundläggande typer av ramverk när det gäller enterprise architecture. Här tittar vi närmare på dessa olika typer av enterprise architecture framework. På senare år har IT-kostnaderna och resurserna som läggs ner på IT-utveckling blivit enorma för många företag. Ett bra sätt att hantera detta på är med hjälp av IT-arkitektur. IT-arkitekturen hjälper till att skapa ordning och möjliggör tydlig planering och styrning när det gäller vilka utvecklingsinsatser som ska prioriteras.

Det är först när ledningen kan se hur olika delar förhåller sig till varandra som ledningen kan ta kloka beslut kring hur systemlandskapet ska förvaltas och utvecklas. Komplexiteten i dagens IT-miljöer är många gånger så stor att det krävs ett enterprise architecture framework för att hantera situationen.


TOGAF – ett kostnadsfritt verktyg för arkitekturutveckling

TOGAF är ett av de vanligaste ramverken inom området enterprise architecture. Förkortningen TOGAF står för The Open Group Architecture Framework och det är både ett ramverk och en metod för att skapa och underhålla EA (Enterprise Architecture).

TOGAF är kostnadsfritt och har byggts upp genom samarbete mellan arkitekter inom en rad olika organisationer världen över. Tanken med TOGAF är att det ska ge organisationer och företag förutsättningar att leva upp till ökade krav på effektivisering och flexibilitet.

TOGAF innehåller en metod för att utveckla arkitektur inom områdena affärer, information, applikationer och teknik. Med hjälp av TOGAF-metoden är det möjligt att beskriva och styra arkitekturen.


Zachman-ramverket

John Zachman publicerade redan år 1987 artikeln “A Framework for Information Systems Architecture”. Han inspirerades av byggnadsarkitekter och deras metoder gällande husbygge. John Zachman menade att IT-system bör beskrivas på ett liknande sätt som byggnadsritningar beskriver olika delar av huset för olika intressenter. Byggnadsritningarna visar elektrikern var elen ska dras men samma ritning kan också visa rörmokaren hur avloppet är tänkt att fungera.

Ramverket består av en matris med 30 celler där fem av raderna representerar olika vyer för olika intressenter och med utvecklingsorganisationen i botten och verksamheten i topp. Zachman-ramverket fokuserar helt på modeller, det säger inget om hur processen för att ta fram en enterprise architecture bör se ut.

Det gör att den som väljer Zachman-ramverket för sitt arkitekturarbete själv behöver uppfinna processen för att ta fram arkitekturen eller välja en process från något annat ramverk. Många gånger är det lämpligt att ta fram arkitekturen med hjälp av de medarbetare i organisationen som arbetar i verksamhetsprocesserna. Det är dessa medarbetare som bäst känner till vad som sker i processen. Genom att “tanka” information från medarbetarna kan arkitekterna måla upp den utzoomade bilden av verksamheten.


Federal Enterprise Architectural Framework

Federal Enterprise Architectural framework, eller FEA, är ett av de senaste försöken att skapa en solid struktur för organisationer. Den amerikanska regeringen utvecklade ramverket 2006. FEA kombinerar det bästa från både Zachman Framework och TOGAF. FEA har fem referensmodeller. De täcker affär, service, komponenter, teknik och data. Dessa fem kombineras med en segmentmodell för att ge ett perspektiv på hur man bäst skapar enterprise architecture.

FEA var grunden för en massiv omstrukturering av en avancerad regering. Som sådant är ramverket en solid pelare att luta sig mot när man bygger en stark grund för ett framtida företag.


Gartner

Den sista typen, Gartner, skiljer sig från de tre föregående. Gartner skiljer sig när det gäller såväl strukturerna som taxonomi och modeller. Ramverket har skapats av företaget med samma namn och är en praxis som fokuserar på ett konstant tillstånd att anpassa miljön runt omkring till.

Gartner är ett av de ledande IT-forskningsföretagen i världen. Där jobbar några av de som är bäst insatta när det gäller IT. Gartners fokus och styrka kommer från företagets förmåga att fokusera på analogier. Många av de mål, principer, koncept och metoder som nu används i EA-ramverk etablerades på 1980-talet och återfinns i ramverk som publicerades under det decenniet.


Prime Arch

Det kan kännas som ta sig fram genom en djungel att försöka hitta det ramverk som passar den aktuella organisationen bäst. Prime Arch är ett ramverk som kombinerar det bästa från bland annat ovan nämnda ramverk. En stor fördel med Prime Arch är att det går snabbt och lätt att komma igång, eftersom du slipper ägna tid åt att lära dig olika ramverk och sedan anpassa dessa efter din verksamhet.

Med Prime Arch får du ett både kraftfullt och flexibelt verktyg som underlättar er process med att skapa riktigt bra enterprise architecture. I Prime Arch-appen hittar du allt du behöver för att komma igång. Lär dig gärna mer om Prime Arch genom att ladda hem Prime Arch-appen.


Comments


bottom of page