top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Verksamhetsarkitekt - utbildningar för företag

Uppdaterat: 2 feb.


En verksamhetsarkitekt kan ha det övergripande och absolut nödvändiga perspektivet på verksamheten

En verksamhetsarkitekt kan hjälpa det aktuella företaget att bli redo för att snabbt möta nya krav och behov, samt att anpassa sig till en föränderlig omvärld. Genom att kvalitetssäkra modeller för återbruk och krav kan verksamhetsarkitekten stötta såväl IT-processer som affärsprocesser. Verksamhetsarkitekten är en katalysator för väl genomtänkt och snabb verksamhetsutveckling.

Utifrån den bakgrunden är det lätt att förstå att de flesta företag (om inte alla) skulle ha nytta av en eller flera verksamhetsarkitekter. Verksamhetsarkitekten kan agera grindvakt när det gäller nya idéer och projektförslag som uppkommer internt, och sätta det i relation till de externa krav som ställs på företaget från kunder, partners eller leverantörer.


Nyttan med fungerande och framgångsrik verksamhetsarkitektur

Det finns verkligen mycket att vinna med att ha en fungerande funktion för verksamhetsarkitektur inom organisationen. Särskilt om det handlar om en organisation med komplexa processer där många parter är inblandade. Att kunna effektivisera arbetet och göra det mer rationellt och genomtänkt är grundläggande för att verksamheten ska bli framgångsrik.

En verksamhetsarkitekt kan ha det övergripande och absolut nödvändiga perspektivet på verksamheten. Ett perspektiv som varken en enskild medarbetare eller en chef har möjlighet eller tid att bilda sig. Det här är ett helt eget kompetensområde och arbetsområde som inte kan ersättas av något annat.

En framgångsrik verksamhetsarkitekt kan stötta såväl ledning som enskilda medarbetare med hjälp av modeller, kartor och verktyg som kvalitetssäkrar arbetet samt gör det möjligt att fokusera på rätt sak vid rätt tidpunkt. Allt för att verksamheten ska nå sina strategiska mål och bli ännu mer framgångsrik.


Vilken kompetens behöver en verksamhetsarkitekt besitta?

Då begreppet verksamhetsarkitekt kanske inte är solklart för vare sig ledning eller medarbetare är det rimligt att frågeställningar gällande vilken kompetens en verksamhetsarkitekt behöver inneha och hur en utbildning kan se ut dyker upp. För det första behöver en verksamhetsarkitekt som vill bli framgångsrik ha redskap och kunskaper som innebär att han eller hon kan fungera som kittet mellan affärsutveckling och IT.

En verksamhetsarkitekt behöver ha insikter om behov och nytta när det gäller högkvalitativ arkitektur inom verksamheten. Dessutom gäller det att ha kompetens och verktyg när det kommer till att stötta processutvecklare såväl som IT-utvecklare i deras arbete.

En verksamhetsarkitekt ska dessutom besitta kunskaper för att kunna ta fram strategiska informationsplaner. För att lyckas med arkitekturarbetet bör verksamhetsarkitekten kunna identifiera behov av framtida utveckling och dessutom kunna initiera arbetet för att möta behoven.

Till sist är det också viktigt att nämna att en kompetent verksamhetsarkitekt ska ha en bra förståelse för att det krävs högkvalitativ kommunikation och förankring för att nå ut med budskapet. Det gäller att ha en god kännedom om hur det är möjligt att åstadkomma hög informationskvalitet med hjälp av informationsteknik. Samtidigt är det viktigt att kunna samarbeta med IT-personal, inte minst IT-arkitekter.


Grundutbildning och vidareutbildning inom verksamhetsarkitektur

Alla företag behöver utbilda sina verksamhetsarkitekter. En grundutbildning i verksamhetsarkitektur är en självklarhet för den som vill bli en framgångsrik verksamhetsarkitekt. För de företag som ser nyttan med arkitekturarbetet gäller det att utbilda en eller flera personer inom organisationen som kan anta rollen. Alternativt finns möjligheten att rekrytera en verksamhetsarkitekt externt.

Även företag som redan har fungerande verksamhetsarkitekter på plats behöver fundera på kompetensbehoven. Hur kan era verksamhetsarkitekter vidareutvecklas? Området utvecklas hela tiden; det kommer nya modeller, metoder och verktyg och det gäller att hänga med för att möta de krav som ställs på moderna verksamheter.


Prime Arch - ett flexibelt och kraftfullt ramverk för ditt företag

Det kan kännas som en djungel med alla ramverk, standarder, certifieringar och utbildningar för företag som finns inom området verksamhetsarkitektur. Det är svårt att veta vilken standard och vilken utbildning som passar er organisation bäst, eftersom det i hög grad beror på hur behoven ser ut och vilken typ av organisation det handlar om.

En grundläggande och viktig utgångspunkt är tanken att det är bättre att börja i liten skala och prova sig fram snarare än att inte börja alls. Genom att välja att fokusera på en process eller ett område som känns aktuellt, och i behov av översyn, kan ni börja lära er mer och komma in på rätt väg. Därefter är det bara att låta arbetet växa och utvecklas i takt med att verksamheten gör det samma.

Prime Arch är ett kraftfullt, generiskt och flexibelt ramverk som samlar det bästa från en mängd olika standarder inom området. Via Prime Arch-appen och Prime Arch Acadamy är det möjligt att lära sig mer om ramverket och hur det kan göra nytta inom er organisation.

Comments


bottom of page