top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Vad gör en verksamhetsarkitekt?

Uppdaterat: 2 feb.

En verksamhetsarkitekt arbetar med enterprise architecture eller verksamhetsarkitektur som det heter på svenska. Det är ett sätt att beskriva en organisations struktur och analysera hur organisationen ska utvecklas. För att genomföra organisatoriska förändringar behöver människor en strukturerad metod, ett språk och ett verktyg för att få en strategisk förståelse i organisationen. Att förklara vad en verksamhetsarkitekt gör är inte helt enkelt. Här nedan går vi igenom hur vi löser våra kunders problem eller gör deras dagliga arbete mer värdefullt.


tjej som jobbar som verksamhetsarkitektHisspitch för en verksamhetsarkitekt
"Vad arbetar du med?" Nu har man 1 min att förklara innan man tappar någons intresse, nu ska jag få de att förstå"

Verksamhetsarkitektur - vad jobbar du egentligen med? 

Ordet verksamhetsarkitektur är inte självklart för alla har jag märkt. Jag har vid ett flertal tillfällen försökt förklara vad jag jobbar med för människor utanför min bransch. Det slutar oftast med att de nickar med en frågande blick och säger: “jaha… jag tror att jag fattar…” eller “jaha… och varför är det bra?”


Antingen är jag inte så bra på att förklara eller så är det helt enkelt svårt att förstår vad jag gör. Här har jag försökt att på ett enkelt sätt beskriva vad jag gör.Hur blir man en verksamhetsarkitekt? 

Det finns flera olika vägar för att utbilda sig till verksamhetsarkitekt. Prime Arch Academy är ledande på utbildningar inom verksamhetsmodellering. Dessutom får man vid avslutad utbildning ett certfikat.Förbättrad kvalitet, ökad flexibilitet och lägre kostnader med en verksamhetsarkitekt

Många organisationer saknar flexibilitet vid förändring i en verksamhet. Processer och IT-landskap är ofta komplexa och det saknas insikt i dess omfattning och struktur. Det leder till svårigheter att hantera risker, styra IT och minska kostnader.


För att kunna beskriva en organisations struktur på ett enkelt och kommunikativt sätt krävs ett EA-verktyg. EA-verktyg används för modellering, visualisering och optimering av organisationers processer, IT-system, förmågor och information. En verksamhetsarkitekt kan i sin tur hjälpa till med att hjälpa företag att kartlägga sin verksamhetsarkitektur och att dra nytta av den kartläggningen.

6 fördelar med verksamhetsarkitektur

BizzDesign nämner sex fördelar med att ta fram en verksamhetsarkitektur:

  • Förnyar och förbättrar kvaliteten i en organisation samt minskar kostnaderna och ökar flexibiliteten

  • Sammanför verksamhet och IT genom att översätta strategi till förändring

  • Strategisk insikt i din organisation och dess komplicerade beroenden

  • Strukturerad  planering inför förändringar genom konsekvensanalys

  • Ökar stödet till intressenter  tack vare tydlig kommunikation

  • Förbättrar IT-förvaltningen genom minskad komplexitet

Nu har du kanske blivit lite klokare och förhoppningsvis och kanske har också jag lärt mig att svara lite tydligare på frågan:  “vad jobbar du med?”.


Om du är intresserad av att lära dig mer om verksamhetsarkitektur och verksamhetsmodellering rekommenderar vi att du laddar hem PrimeArch-appen:Med hjälp av ramverket Prime Arch är det möjligt för såväl stora som små organisationer att snabbt komma igång med verksamhetsarkitektur som gör stor nytta för verksamheten. Det handlar om att effektivisera och förbättra de avgörande processerna, allt för att kunna leverera de tjänster eller produkter som kunderna efterfrågar.


Ofta sker det genom inledande workshops där personalen tillsammans kartlägger de gemensamma processerna. Genom att samla alla som jobbar mot samma mål kan en rad synergieffekter uppstå. I ett senare skede är det möjligt att tillsammans titta på förbättringspotential för processerna, ett både meningsfullt och stimulerande arbete som kan leda till att verksamheten förbättras och effektiviseras avsevärt.


Kom igång med verksamhetsarkitektur

Ladda gärna hem Prime Arch-appen för att lära dig mer och komma igång. Där hittar du massor av material och bra exempel gällande hur verksamhetsarkitektur kan komma till nytta inom olika typer av organisationer. Prime Arch samlar det bästa från de främsta EA-standarderna, vilket gör att ni slipper leta bland olika standarder för att hitta något som går att tillämpa på er verksamhet. Väljer ni Prime Arch är det arbetet redan gjort!

Comments


bottom of page