top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Vad gör en verksamhetsarkitekt?

En verksamhetsarkitekt arbetar med enterprise architecture eller verksamhetsarkitektur som det heter på svenska. Det är ett sätt att beskriva en organisations struktur och analysera hur organisationen ska utvecklas. För att genomföra organisatoriska förändringar behöver människor en strukturerad metod, ett språk och ett verktyg för att få en strategisk förståelse i organisationen.


Att förklara vad en verksamhetsarkitekt gör är inte helt enkelt. Här nedan går vi igenom hur vi löser våra kunders problem eller gör deras dagliga arbete mer värdefullt.

Hisspitch för en verksamhetsarkitekt
"Vad arbetar du med?" Nu har man 1 min att förklara innan man tappar någons intresse, nu ska jag få de att förstå"


Vad jobbar du med? 

Ordet verksamhetsarkitektur är inte självklart för alla har jag märkt. Jag har vid ett flertal tillfällen försökt förklara vad jag jobbar med för människor utanför min bransch. Det slutar oftast med att de nickar med en frågande blick och säger: “jaha… jag tror att jag fattar…” eller “jaha… och varför är det bra?”


Antingen är jag inte så bra på att förklara eller så är det helt enkelt svårt att förstår vad jag gör. Här har jag försökt att på ett enkelt sätt beskriva vad jag gör.Förbättrad kvalitet, ökad flexibilitet och lägre kostnader med en verksamhetsarkitekt

Många organisationer saknar flexibilitet vid förändring i en verksamhet. Processer och IT-landskap är ofta komplexa och det saknas insikt i dess omfattning och struktur. Det leder till svårigheter att hantera risker, styra IT och minska kostnader.


För att kunna beskriva en organisations struktur på ett enkelt och kommunikativt sätt krävs ett EA-verktyg. EA-verktyg används för modellering, visualisering och optimering av organisationers processer, IT-system, förmågor och information. En verksamhetsarkitekt kan i sin tur hjälpa till med att hjälpa företag att kartlägga sin verksamhetsarkitektur och att dra nytta av den kartläggningen.

BizzDesign nämner sex fördelar med att ta fram en verksamhetsarkitektur:

  • Förnyar och förbättrar kvaliteten i en organisation samt minskar kostnaderna och ökar flexibiliteten

  • Sammanför verksamhet och IT genom att översätta strategi till förändring

  • Strategisk insikt i din organisation och dess komplicerade beroenden

  • Strukturerad  planering inför förändringar genom konsekvensanalys

  • Ökar stödet till intressenter  tack vare tydlig kommunikation

  • Förbättrar IT-förvaltningen genom minskad komplexitet

Nu har du kanske blivit lite klokare och förhoppningsvis och kanske har också jag lärt mig att svara lite tydligare på frågan:  “vad jobbar du med?”.


Om du är intresserad av att lära dig mer om verksamhetsarkitektur och verksamhetsmodellering rekommenderar vi att du laddar hem PrimeArch-appen:


Ladda ner Prime Arch appen

bottom of page