top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Utbildningar för verksamhetsarkitekter

Uppdaterat: 2 feb.

Tillsammans med de involverade medarbetarna ritar man upp nu- och börläge för olika processer inom organisationen. Kartorna behöver ständigt hållas uppdaterade för att vara aktuella och användbara.

Enterprise architecture utbildning

Verksamhetsarkitekturen utgör i bästa fall underlag för medarbetare och ledning när det handlar om att ta beslut om hur verksamheten ska förändras, anpassa sig eller utvecklas. Men vilken kompetens behöver egentligen en verksamhetsarkitekt som arbetar med de här frågorna ha? Det ska vi titta lite närmare på här.

En verksamhetsarkitekt är i regel en analytisk person som är duktig på att se samband. Det handlar ofta om att jobba på en abstrakt nivå med modeller. En nödvändig bakgrundskunskap som verksamhetsarkitekten bör ha med sig är den om organisationsmodeller och organisationsteori.

Verksamhetsarkitekten bör också besitta vissa typer av IT-kunskaper för att förstå verksamhetens beroende och förhållande till IT-funktionen. En verksamhetsarkitekt behöver inte vara insatt i de avancerade tekniska detaljerna. Snarare handlar det om att förstå IT ur ett organisatoriskt, övergripande perspektiv.

En verksamhetsarkitekt ska kunna samarbeta med IT-arkitekterna inom den egna organisationen. Ofta finns det samband och beroenden mellan IT och verksamhet som är såväl verksamhetsarkitekten som IT-arkitekten behöver förhålla sig till. Då är det viktigt att kunna förstå varandra och kommunicera på ett sätt som möjliggör samarbete.


Social kompetens i förhållande till medarbetare

Samtidigt som verksamhetsarkitekten ska kunna arbeta abstrakt med modeller och kartor över verksamheten behöver han eller hon vara social och smidig i sin relation till medarbetare och ledning.

En verksamhetsarkitektur måste vara baserad på verkligheten för att den ska bli användbar och då behöver verksamheten involveras i arbetet. Det kräver en socialt kompetent verksamhetsarkitekt som vet hur han eller hon ska bemöta och förhålla sig till medarbetare, som kan vara såväl positiva och entusiastiska som skeptiska till allt vad verksamhetsarkitektur heter.


Tydlig och klar kommunikation med ledningen

Dessutom behöver verksamhetsarkitekten ha en förmåga att kommunicera tydligt och klart till ledningen. För att få genomslag för sitt arbete gäller det nämligen att ha med sig ledningen på tåget. På vilken nivå ska arkitekturen presenteras för ledningen? Den ska inte framstå som för komplex och verklighetsfrånvänd; samtidigt får den inte vara så enkel att den verkar trivial och svår att använda av den anledningen.

Att kommunicera med en ledning som inte alltid har tid att sätta sig in i detaljer kan vara en riktig utmaning. Därför behöver en verksamhetsarkitekt som ska lyckas med sitt uppdrag ha en god kommunikativ förmåga.


Vilken kompetens behöver resten av organisationen?

Det är inte enbart verksamhetsarkitekten som behöver vara kompetent för att organisationen ska lyckas med sitt arbete med verksamhetsarkitekturen. Även medarbetare och ledning behöver vara insatta i vad arbetet handlar om.

Medarbetarna behöver ha grundläggande teoretiska kunskaper om arkitektoniska ramverk, vilka delar de innehåller och vilken funktion de fyller. Inte minst är det viktigt att medarbetarna har en förståelse för nyttan med arkitekturarbetet.

Även ledningen behöver ha förståelse för arbetet. Här handlar det mycket om att ledningen ska se nyttan med det arbete som läggs ner. Det kan handla om att verksamhetsarkitekten visar upp bra exempel på hur arbetet med verksamhetsarkitektur har gjort nytta inom organisationen.


Lär dig mer om verksamhetsarkitektur med hjälp av Prime Arch-appen.


Via Prime Arch-appen är det möjligt att lära sig mer om verksamhetsarkitektur och Prime Arch arkitekturramverk. Dessutom har du möjlighet att delta i vårt utbildningsprogram Prime Arch Academy där du kan lära dig allt om verksamhetsmodellering i din takt.

Kom igång med verksamhetsmodellering och verksamhetsarkitektur!

Då kan en kurs eller utbildning vara ett första steg. Genom att delta i Prime Arch Academy har ni möjlighet att lära er de olika koncepten och hur ni kan tillämpa dem i er verksamhet. Det kan kännas som en hög tröskel att ta sig över men om ni börjar med några få relevanta processer och sedan utökar arbetet behöver steget inte vara så stort.

Kom ihåg att börja titta på processer där ni vet att det finns behov av kartläggning och där ni anar förbättringspotential. Då har ni störst chans att upptäcka nyttan med verksamhetsmodellering.

Prime Arch är ett kraftfullt, beprövat, flexibelt och ändå enkelt arkitekturramverk som underlättar för alla organisationer som vill komma igång med sitt arbete med verksamhetsarkitektur. Prime Arch samlar det bästa från en rad olika standarder, vilket gör det till en modell som kan passa många olika typer av organisationer, allt från mindre företag till större myndigheter.

Titta närmare på vår utbildningskatalog och anmäl dig till Prime Arch Academy redan i dag!

Comments


bottom of page