top of page
  • Skribentens bildAlice Båvner

EA-utbildning online

Uppdaterat: 16 okt. 2023


Person sitter vid en laptop och gör anteckningar

Vad är Prime Arch Academy?

Letar du efter en utbildning inom EA? Då kan Prime Arch Academy vara något för dig. Via Prime Arch Academy kan du lära dig mer om verksamhetsmodellering, verksamhetsarkitektur och hur du kan beskriva ert systemlandskap. Du väljer själv i vilken takt du vill gå utbildningen och efter avklarad utbildning får du ett certifikat, som ett bevis på godkänt slutförande av kursen


Varför ska jag gå en utbildning via Prime Arch Academy?

Prime Arch Academy erbjuder en rad olika utbildningar. Du hittar allt från introduktioner och översikter till mer ingående och avancerade kurser. Välj en kurs som passar dig och som bidrar till din utveckling. Det är enkelt att få en överblick över kursernas innehåll, vilka övningar och frågor som ingår samt vilken teori som ligger till grund för övningarna.


Lär dig mer om processmodellering

Prime Arch Academy erbjuder bland annat en kurs inom processmodellering. Går du kursen får du en allmän introduktion till verksamhetsmodellering samt processkonceptet och hur du ska tänka. Du får ta del av ett enkelt men talande exempel på en process i vardagen och blir introducerad till viktiga metaobjekt som används vid processmodellering.


Totalt går vi igenom cirka 15 olika fördjupningsområden. Det här är en kurs för dig som är IT-arkitekt och vill utöka dina möjligheter att påverka och förändra den organisation du arbetar i. Inga särskilda förkunskaper krävs för att gå kursen. Efter avklarad kurs har du bland annat lärt dig att etablera arkitektur som en viktig tillgång, förbättra samverkan med övriga delar av din verksamhet, öka din förmåga att leda arkitekturfunktionen och att bygga upp arkitekturell förmåga för verksamhetens behov.


De flesta som arbetar som IT-arkitekter eller verksamhetsarkitekter vet att det kan få svårt att få gehör för den kompetens och de färdigheter man besitter. Inte minst gäller det i kontakten med den högsta ledningen. Samtidigt är det ofta i ledningssammanhang som arkitekturell förmåga kan göra den största skillnaden. I vår kurs om verksamhetsarkitektur och processmodellering får du tillgång till nya verktyg som hjälper dig att nå fram när du har kontakt med ledningen.


En av de mest grundläggande och avgörande faktorerna för att en verksamhetsarkitekt ska få genomslag i sin organisation är att ha ledningens stöd. Därför är kontakten och kommunikationen med ledningen så viktig. Samtidigt kan den innebära många utmaningar eftersom ledningen sällan har samma förförståelse och perspektiv på verksamhetsarkitektur och verksamhetsmodellering som arkitekten har. Här gäller det att som arkitekt ha perspektiv på det egna arbetet och att kunna sätta in sitt arbete i en större kontext där ledningen ofta ser affärerna och de långsiktiga målen som de allra viktigaste.


Prime Arch - kombinerar det bästa från de största standarderna

Prime Arch är ramverket som samlar det allra bästa från de största standarderna inom EA-området. Prime Arch används av såväl experter inom verksamhetsarkitektur (Enterprise Architecture) som IT-arkitekter.


De utbildningar inom EA som erbjuds inom Prime Arch Academy har skapats för att få fler att arbeta med verksamhetsmodellering och IT-arkitektur som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen. Tack vare att Prime Arch innehåller flera olika standarder har vi möjlighet att täcka en rad olika områden med ett enda verktyg.


Med Prime Arch har du möjlighet att arbeta med kartläggning av verksamhetsprocesser på ett kraftfullt men ändå enkelt sätt. Att kartlägga en verksamhets processer är ofta startskottet för att skapa möjligheter att effektivisera och optimera verksamheten. När personal från olika delar av organisationen (kanske för första gången) träffas för att gemensamt titta på den process de arbetar i framkommer det ofta många förbättringsförslag.


En processledare kan tillsammans med processägaren eller styrgruppen för processen se över och prioritera bland förbättringsförslagen. Sedan blir det upp till arbetsgruppen att se till att förslagen implementeras på ett bra sätt. Här spelar processledaren en avgörande roll.


Maximera nyttan av digitaliseringen

Digitaliseringen har pågått länge men den är fortfarande inne i en intensiv fas. Digitaliseringen är förmodligen den strömning i vår samtid som påverkar våra arbeten på det mest genomgripande sättet. Rutiner som tidigare var helt manuella och kanske pappersbaserade är nu antingen automatiserade med AI eller sköts åtminstone helt med hjälp av digitala verktyg. För att hänga med i utvecklingen och maximera nyttan av digitaliseringen är det viktigt att ha koll på arkitekturen.


Med hjälp av Prime Arch Academys kurser har du som är arkitekt möjlighet att fördjupa dig i verksamhetsmodellering och hitta ett sätt att skapa en struktur för agilitet, innovation och snabba förändringar. Du får lära dig att alltid ha affären och kunden som utgångspunkt, att samverka med andra mot gemensamma mål samt att utveckla arkitekturfunktionen. På det sättet kan du vara med och skapa förutsättningar för att digitaliseringen ska bli en positiv kraft i din organisation.Comments


bottom of page