top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Därför behöver verksamhetsarkitekten ett uppdrag från ledningen

Uppdaterat: 2 feb.

Att få ett uppdrag från ledningen är A och O för verksamhetsarkitekten, oavsett om han eller hon jobbar inom offentlig verksamhet eller på ett privat bolag. Eftersom verksamhetsarkitektur nästan alltid berör stora delar av organisationen och processer som spänner över breda delar av verksamheten är det viktigt att ha rätt mandat. Det mandatet kan egentligen bara komma från den högsta ledningen, direkt eller indirekt.

Personer diskuterar uppdrag för verksamhetsarkitekt

Hur kan ledningen inom en organisation eller ett företag skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamhetsarkitekten eller verksamhetsarkitekterna att göra sitt jobb? Det finns en rad faktorer som påverkar hur väl arbetet kommer att bli utfört. Här nedanför listar vi några av dessa och i den här artikeln fokuserar vi fortsatt på den första: vikten av att få ett uppdrag och rätt mandat från ledningen.

  • Uppdrag och mandat från ledningen

  • Rätt metodstöd

  • Tid och resurser för förvaltning och utveckling av metodstödet

  • Relevanta IT-verktyg

  • Möjligheter att arbeta i rätt sammanhang och grupper

En verksamhetsarkitekt driver igenom förändringar som leder till långsiktiga och hållbara förbättringar för verksamheten. De verktyg som brukar komma på tal i det sammanhanget är exempelvis förändringsledning, processutveckling och informationsarkitektur.


Men om verksamhetsarkitekten verkligen ska kunna få saker att hända behöver han eller hon ha ett mandat att föreslå förändringar. Sedan är det kanske någon annan som ska genomföra dem, men utan ledningens stöd kommer verksamhetsarkitekten inte uppleva att någon är intresserad av att lyssna på vad han eller hon kommer fram till i sitt arbete.


Ledningen behöver visa sitt stöd och ge mandat

Målet är oftast att bidra till en utveckling av verksamheten som leder till kundernas bästa. Det kan exempelvis handla om att höja kvalitén på det som levereras, eller att öka lönsamheten genom att effektivisera och förenkla produktionsprocesser. En verksamhetsarkitekt med rätt mandat och stöd från ledningen får möjlighet att arbeta inför förändringar med exempelvis utredningar, business case, krav och förändringsledning, förvaltning och förstärkning.


En verksamhetsarkitekt arbetar vanligtvis både strategiskt och operativt i projekt såväl som förvaltning. Det handlar ofta om att förstå hur förändringar och utveckling påverkar organisationen och arbetssättet. En verksamhetsarkitekt behöver förstå övergripande samband.


Ledningen behöver avsätta rätt resurser

Dessutom brukar det ingå förvaltning av verksamhetsarkitekturen och utveckling av de metoder och modeller som används i arbetet. Även här gäller det att ha fått ett uppdrag från ledningen för utan ett uppdrag finns det knappast heller avsatt resurser och pengar för metodstöd, IT-stöd och modeller för arkitekturarbetet.


Självklart finns det en rad andra framgångsfaktorer - förutom att ha ledningens stöd - för en verksamhetsarkitekt. Då rör det sig ofta om mer personliga egenskaper hos verksamhetsarkitekten, områden som är svårare för ledningen att påverka annat än vid rekrytering.


Samtidigt kan kompetensutveckling och kurser för verksamhetsarkitekter vara en viktig del i de insatser som ledningen gör för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett väl genomfört arbete. En förutsättning för att kompetensutvecklingen ska prioriteras är självklart en medvetenhet och ett stöd från ledningen.


Som verksamhetsarkitekt gäller det att besitta en stor kompetens inom sitt område, att vara pragmatisk, fungera bra i samverkan med andra, trivas med att ha många kontakter och att vara initiativrik. Dessutom behöver en verksamhetsarkitekt kunna kommunicera sitt budskap på ett pedagogiskt och tydligt sätt.


Prime Arch - det bästa från över 70 olika arkitekturstandarder

Nu har vi tittat närmare på hur ledningen kan stötta arkitekturfunktionen inom organisationen eller företaget genom att tydligt visa sitt stöd. Ytterligare en framgångsfaktor för arkitekturarbetet är tillgången till ett relevant och lättanvänt EA-ramverk. Prime Arch är precis ett sådant ramverk, som underlättar verksamhetsarkitektens arbete. Med rätt metodstöd och IT-verktyg har verksamhetsarkitekten möjlighet att förfina och förvalta sitt arbete.


Processer som kartläggs behöver “bo” någonstans och det behöver finnas möjlighet att göra dem tillgängliga för relevanta personer i organisationen. Genom att samla allt på ett ställe underlättas förvaltningen av processerna.


Med Prime Arch-appen får du tillgång till bland annat praktiska tips och studier av hur andra gör.


Comments


bottom of page