top of page
  • Skribentens bildAlice Båvner

3 fördelar med att använda EA i digitala transformationsprojekt

Uppdaterat: 2 juni


fördelar med att använda EA i digitala transformationsprojekt

Den digitala transformationen ställer höga krav på dagens organisationer. I takt med att det blir allt viktigare att följa med i den digitala omställningen gäller det att ha koll på den egna IT-miljön och hur den möter upp verksamhetens behov och krav.

Många utvecklingsinitiativ misslyckas med att leverera värdefulla resultat inom rimlig tid. Inte minst gäller detta IT-projekt som snarast som regel blir försenade. I den här texten kommer vi titta lite närmare på hur användningen av EA (Enterprise Architecture, eller verksamhetsarkitektur som det ibland kallas på svenska) kan underlätta arbetet med att ställa om till en mer digital verksamhet.


Vad är digital transformation?

Digital transformation handlar om en genomgripande förändring av verksamheten för att genom ökad digitalisering effektivare nå verksamhetens strategiska mål. En framgångsrik digital transformation omfattar hela verksamheten och involverar intressenter från olika delar av organisationen.


”Digital transformation är snarare en pågående process än en engångshändelse” - Filippa Danared Verksamhetskonsult aRway.

På sikt möjliggör transformationen kontinuerliga förbättringar som effektiviserar och optimerar verksamhetens processer.

Att köpa en ny dator eller en ny programvara är inte digital transformation. Det handlar om betydligt mer genomgripande förändringar än så. Cloud Computing, Machine Learning och artificiell intelligens är bara några av de globala trender som just nu påverkar organisationer världen över men som kräver en genomgripande förändring av verksamheten för att man ska kunna nyttja alla fördelar fullt ut.

Att ställa om är alltid en utmaning och kan vara mer eller mindre smärtsamt, men många gånger är det en absolut nödvändighet för att hänga med i en föränderlig värld. De verksamheter som inte förmår ställa om och anpassa sig riskerar att tappa helt i relevans.

Så hur kan då EA (Enterprise Architecture) stötta den digitala transformationen?


3 fördelar med att använda EA (Enterprise Architecture)


1. Ökad transparens

En stor brist i många av dagens organisationer är bristen på transparens. Ledningen saknar ofta den helhetsbild och den insyn som krävs för att kunna ta kloka, strategiska beslut om hur resurserna ska prioriteras. Resultatet blir ofta alltför många projekt, som dessutom riskerar att överlappa varandra.

”Med hjälp av EA är det möjligt att skapa en bild över den helhet som spänner över verksamhetsdimensionerna” – Filippa Danared. Om förändringar behövs göras av processer, applikationer, informationsstrukturer, eller vad det nu kan vara, behöver man kunna kartlägga hur de individuella förändringarna ser ut, men även hur de olika förändringstyperna hänger ihop med varandra och med de övergripande målen. Med tydliga beskrivningar och visualiseringar av detta kan insikter spridas, delas och utvecklas.


2. Förutse konsekvenser av förändringar

En av de stora insikterna som verksamhetsarkitektur kan ge i transformationsprojekt är vilka konsekvenser en förändring kan få för organisationen. Enterprisearkitekter har ett helhetsperspektiv och konsekvensanalyserna har därmed större möjlighet att nå längre och bredare.

På så sätt är det möjligt att identifiera potentiella problem i god tid, oavsett hur många steg bort de ligger, och därmed säkerställa kontinuitet i förändringsarbetet - även när det handlar om stora och genomgripande förändringar som den digitala transformationen kan innebära.


3. Underlätta planeringen

Det behövs nästan inte sägas: planering är A och O när det gäller att lyckas med projekt, oavsett om det handlar om mindre IT-projekt eller digitala transformationer. Att använda enterprise arkitektur vid framtagandet av en projektplan börjar mer eller mindre bli standard för de flesta större organisationer.

Många gånger handlar det om att kartlägga såväl nuläget som det önskade börläget – återigen med ett helhetsperspektiv. På så sätt är det möjligt att snabbt komma överens om en nulägesbild samt definiera det framtida resultatet av projektet.

”Genom att använda sig av EA är det möjligt att underlätta den digitala transformationen. Utöver det kan en gemensam metod och ett gemensamt verktyg för modellering skapa en trygghet och stabilitet i visualiseringen av EA.” - Filippa Danared

Det kan innebära en viss tröskel att komma igång med arbetet med verksamhetsarkitektur, men genom att avgränsa arbetet till era mest kritiska processer är det möjligt att se nyttan även på kort sikt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att arbetet med EA inte är en engångsinsats. Det handlar om ett långsiktigt engagemang och att kontinuerligt underhålla och uppdatera de kartläggningar och sammanlänkningar som har tagits fram. Genom att avsätta tillräckligt med resurser till arbetet är det möjligt att på sikt uppleva den verkliga styrka som finns i ett framgångsrikt arbete med verksamhetsarkitektur.


Behöver ni hjälp med att komma igång med verksamhetsarkitektur och digitala transformationsprojekt? Se hur ni kan komma igång här.

Comments


bottom of page