top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Vad är en informationsmodell?

Uppdaterat: 1 dec. 2023

En informationsmodell är en strukturerad beskrivning av verksamhetsbärande information.

Bärande information är information som på något sätt påverkar verksamheten, till exempel

kunder, roller, personal, material, undersökningar, teknik, analyser med mera. Jag arbetar nu

hos en kund där vi håller på att ta fram en informationsmodell som ska avspegla

verksamheten. Läs mer om hur arbetet går till nedan!


informationstecken i två händer som visualiserar informationsmodell

Varför behövs en informationsmodell?

Att skapa en informationsmodell handlar om att vårda verksamhetens information, för det är

genom den som verksamheten utvecklas. Det är informationen som utgör större delen av

verksamhetens värde. Information skapar olika processer, beslutsunderlag och produkter.

Därför är det viktigt att prioritera hur man väljer att skapa, kommunicera och vårda den

information som man vill ska stanna kvar i verksamheten, oavsett om gammal personal slutar

eller om ny personal tillkommer.


Med anledning av det här har jag behövt färska upp mitt minne kring hur man arbetar med

informationsmodellering. Jag hittade då ett blogginlägg, skrivet av Johan Schedwin som

arbetade på aRway tidigare. Inlägget beskriver hur man använder relationer och entiteter och

visar fördelningen av just information, vilket jag har fått användning av när jag har försökt att

förstå det viktiga i kvalitetssäkring.


Informationsmodellen och kopplingen till en entitet

Entiteter i en informationsmodell har en central betydelse. En entitet kan ses som en grundläggande komponent inom informationsmodellen som representerar något av intresse i den verklighet modellen avser att beskriva. En entitet kan definieras som en sak som erkänns som kapabel till en självständig existens. En entitet representerar en gruppering av förekomster som är unikt identifierbara. Det kan handla om ett fysiskt objekt som ett hus eller en bil, eller en händelse så som en bilservice, ett koncept så som order eller kundtransaktion. Entiteter kan ses som substantiv. Synonymer till entitet kan vara objekt, klass eller tabell.


Vad är en relation i en informationsmodell?

I en informationsmodell binds objekten samman med hjälp av relationer med specificerad kardinalitet och modalitet, till exempel genom kråkfotsnotation. Det ger oss viktig information om hur objekten förhåller sig till varandra, men de kan också hjälpa oss när vi kommunicerar våra modeller genom att skapa tabeller.

Metamodell av vytypen infomrationsmodell

Entiteter som tabeller

Ett sätt att tänka på entiteten, eller informationsobjektet i informationsmodellen, är som en tabell. Attributen är kolumner och dessa representerar i sin tur primära/främmande nycklar samt deskriptiva attribut.


Informationsobjekt eller entiteter är som en tabell


Alla entiteter ska bestå av en primärnyckel, dess ID, och åtminstone ett tänkbart deskriptivt attribut. Dessutom kommer kråkfötterna motsvara en främmande nyckel. I exemplet nedan ser vi tre entiteter, två av dem innehåller basinformation, PRODUCT och CUSTOMER ORDER.

Tabell med entiteters primärnyckel, ID, och tänkbart deskriptivt attribut

Den tredje, ORDER LINE, är en kopplingsbox som kopplar samman informationen från de andra två, instansierar, och dessutom fungerar som en hierarkisk nedbrytning, genom egenrelationen. Se tabellexempel nedan:

Exempeltabell order line
  • En Order består av ett antal orderrader,

  • Rad ett är en fruktkorg, som ska levereras till Wendys, denna består av (synligt under ”part of, order line”) 10 äpplen, 5 apelsiner och 5 päron.

  • De andra två beställningarna består endast av frukt

Tabellexemplen hjälper oss att kommunicera komplexa informationsmodeller och dessutom kvalitetssäkra dess innehåll. När man skapar tabellexempel så blir felaktigheter i modellen synliga, redundans blir tydlig, slutresultatet mer korrekt (efter justeringar) och enklare att förmedla till alla intressenter. Hur gör ni för att kommunicera era komplexa informationskrav?


Kontakta oss för hjälp med er informationsmodell

Kontakta oss om ni vill att vi ska hjälpa er att ta fram en informationsmodell som kan hjälpa er att skapa, vårda och kommunicera informationen som finns i ert företag.


Comments


bottom of page