top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Kravställning - så lyckas du!

Uppdaterat: 1 nov. 2022

Att lyckas med en kravställning kan vara en enorm utmaning. För att lägga en bra grund krävs en begreppsmodell med definitioner av de begrepp som ni använder i er kravställning så att alla är överens om vad de betyder. Använd också vedertagna definitioner. Det finns många standarder som ni kan ta hjälp av. Prata i termer av den begreppsmodell som ni har skapat. Se till att ni använder de begreppen och definitionerna i ert gemensamma språkbruk. På så sätt kan er kravställning leda till önskat resultat.


3 tips för hur du som beställare lägger grunden för en bra kravställning


Pippi känner igen en spunk när hon ser en men för att lyckas med kravställning är det viktigt att kund och leverantör använder samma språk.

Astrid Lindgrens fantastiska Pippi Långstrump är en imponerande entreprenör. Hon är inte rädd för att gå sin egen väg och tänker väldigt annorlunda jämfört med de flesta runt omkring henne. Hon är snabb på att komma på smarta lösningar och sätter ofta saker i perspektiv. Allt det är något som ett företag bör inspireras av.


Men det finns även sidor hos Pippi som ett företag inte mår lika bra av att ta efter. När Pippi inte vet vad hon vill eller har behov av, kommer hon på ordet ”spunk”. Kommer ni ihåg? När någon ställer frågan om hon är helt säker på att det är en spunk hon har hittat, så svarar hon: “Tror du inte jag känner igen en spunk när jag ser den?!”

Det finns otaliga beställare i alla möjliga sammanhang som resonerar på samma sätt som Pippi. De kravställer och beställer utan att veta hur behovet egentligen ser ut, eller vad orden de använder betyder för den delen. Resultatet går att likställa med att göra precis som Pippi; att använda ett ord som låter som att det beskriver någonting verkligt och sedan i efterhand försöka lista ut vad som egentligen avses.


Styrkan i att tala samma språk

Hur stor är sannolikheten att du som beställare blir nöjd med resultatet när du får en ”spunk”? Ja, hur stor är sannolikheten att en leverantör har gissat, uppfattat, förstått och byggt precis det som du hade tänkt dig genom att tolka din beställning och läsa dina tankar?


Eftersom de flesta av oss inte behärskar tankeöverföring är tyvärr sannolikheten att träffa rätt ganska liten. Fram till dess att telepati är etablerat mellan beställare och leverantör behöver vi tydligt kunna beskriva vad vi menar och vara överens om vad orden som vi använder betyder. Hur ska du då kravställa så att du får det du vill ha?


Här är mina tre tips:

  1. Skapa en begreppsmodell. Definiera de begrepp som ni använder i kravställningen så att alla är överens om vad de betyder.

  2. Använd vedertagna definitioner. När ni definierar begreppen, hitta inte på egna definitioner. Det finns många standarder som ni kan ta hjälp av där någon redan har formulerat definitionerna ni söker efter. 

  3. Se till att prata i termer av den begreppsmodell ni skapat! När ni har enats om en begreppsmodell, se till att ni använder de begreppen och definitionerna i ert gemensamma språkbruk och slarva inte.


En tydlig kravställning

Om du som kravställare lyckas få både interna intressenter och leverantören att komma överens om en gemensam begreppsmodell ökar chanserna att ni förstår varandra avsevärt. Mycket av frustrationen som kan uppstå i en kravprocess kan hanteras och mildras genom förståelse och tydlighet, tack vare att man talar samma språk. Delar som känns stora och komplexa känns plötsligt inte så överväldigande när man har definierat och konkretiserat deras betydelse. Se nu till att beställa det ni har behov av och inte en ”spunk”.


Visste du att det lättaste sättet att följa mina tre tips är att ladda hem vår app PrimeArch. Den är helt gratis att ladda ned!


Comments


bottom of page