top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Bjud in verksamhetsarkitekten i den digitala världen

Uppdaterat: 28 juni

Många av dagens företag nyttjar inte verksamhetsarkitekten på ett sådant sätt att företaget gynnas fullt ut. Han eller hon får lätt en marginaliserad roll någonstans i utkanten av IT-avdelningen. När verksamhetsarkitekten får komma till sin rätt har han eller hon möjlighet att påverka företagets sätt att arbeta på ett övergripande plan. Verksamhetsarkitekten kan visa vilka processer som behöver förtydligas och förbättras för att företaget ska kunna leverera ett bättre resultat. Genom att ge verksamhetsarkitekten en central roll i digitaliseringen kan det bli möjligt.

Bjud in verksamhetsarkitekten i den digitala världen

Det är lätt att tänka att digitalisering och verksamhetsarkitektur skulle gå hand i hand utan någon särskild ansträngning. Båda strömningarna handlar om att effektivisera processer och optimera nyttan som levereras till kund, men av olika anledningar har företagsledningar ofta missat att få med sig verksamhetsarkitekten på tåget.


Kanske handlar det ibland om något så enkelt som ordet arkitekt? Det kan låta stelt och inåtvänt men det är en olycklig tolkning av ordet eftersom verksamhetsarkitektens uppdrag är något helt annat. Det handlar om att kunna se möjligheter till förbättringar och att ha företagets uppdrag i fokus, vilket ofta innebär ett kundfokus. På så sätt är verksamhetsarkitektens roll inte alls inåtvänd; tvärtom handlar det om att öka företagets potential på en konkurrensutsatt marknad. En verksamhetsarkitekt kan spela en avgörande roll i digital transformation genom att följa en metodisk approach. Läs vår guide om 7 steg till en lyckad verksamhetsarkitektur här för att lära dig mer om hur detta kan göras effektivt.


Brist på kunskap och förståelse hos ledningen

En annan bidragande faktor är förmodligen brist på kunskap och förståelse. Många företagsledare vet inte vad de ska använda sina verksamhetsarkitekter till. De blir placerade i ett rum för sig själva och får arbeta med att förbättra standarder och mallar inom IT-området. Visst är det viktigt att hitta gemensamma tillvägagångssätt för IT-utvecklingen, men för det företag som vill finns det mycket mer att hämta hos verksamhetsarkitekten.


Ett alternativ är att låta verksamhetsarkitekterna ta en ledande roll på den digitala arenan. Kanske är det dags att låta dem bilda sitt eget team? Det kan kallas för Digitaliseringsledningen eller det något blygsammare Digitaliseringsstödet - namnet är kanske inte det viktigaste - men det ska vara tydligt att det handlar om en central funktion när det gäller företagets digitalisering. I teamet kan även IT-arkitekter och andra stödjande roller ingå. Tillsammans kan teamet utgöra ett effektivt stöd för resten av verksamheten när det handlar om att lyckas med den digitala resan.


Ge verksamhetsarkitekterna en central roll

Genom att ge verksamhetsarkitekterna en central roll i organisationen kan deras kompetens nyttjas fullt ut. Låt verksamhetsarkitekterna få vara ett stöd när det gäller att kartlägga era centrala processer. Tillsammans kan ni hitta förbättringspotential och omarbeta processerna. Arkitekterna kan ge er de mallar och de verktyg som behövs för att dokumentera processerna på ett relevant och kvalificerat sätt.


Många organisationer och företag har hamnat i fällan där varje nytt projekt och varje ny grupp behöver uppfinna sina egna metoder och tillvägagångssätt. Det är ineffektivt och leder ofta till dåliga resultat. Ett betydligt bättre alternativ är att låta verksamhetsarkitekterna utgöra ett stöd till alla team och projektgrupper när det gäller metodiken.


Låt teamet utforma sitt uppdrag

När teamet väl är bildat är det förmodligen klokt att som ledning ta ett steg tillbaka. Låt medlemmarna själva formulera sitt uppdrag och låt dem själva ta fram en arbetsmetodik. Det viktiga är att uppdraget är sanktionerat från ledningen. Ledningen behöver ha fullt förtroende för teamet och låta det ta plats på det sätt som det förtjänar, först då kan det bli framgångsrikt.


På det här sättet kan verksamhetsarkitekterna bli en naturlig och viktig del av företagets resa mot mer digitaliserade processer som levererar högkvalitativt resultat till kunderna.


Använd Prime Arch för företagets verksamhetsmodellering

Det finns ett otal olika standarder på marknaden när det gäller verksamhetsarkitektur och verksamhetsmodellering. Det kan vara förvirrande att lära sig mer om de olika standarderna och ännu svårare att till slut välja en standard för tillämpning inom den egna organisationen.


Med hjälp av Prime Arch är det möjligt att skapa en tydlig bild av en komplex verksamhet. Prime Arch samlar det bästa från över 70 olika standarder inom området verksamhetsarkitektur. Det gör att du slipper problemet med att välja bland alla delvis överlappande standarder som finns på marknaden i dag.


Med Prime Arch är det möjligt att skapa nytta genom att kartlägga processer, verksamhetsområden och IT-stöd på ett sätt som gör det möjligt för hela organisationen att förstå varandra och prata om samma saker. Först då kan de riktigt effektiva förbättringsåtgärderna bli aktuella.
Comments


bottom of page