top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Att välja rätt EA-ramverk

Uppdaterat: 31 maj

Att välja rätt EA-ramverk för de behov som finns inom organisationen eller företaget kan vara en riktig utmaning. Det finns massor av standarder och modeller på marknaden och det kan vara en djungel att reda ut hur de skiljer sig åt.

Prime Arch skapar nytta i EA projekt

Det finns en rad olika aspekter att tänka igenom för den organisation eller det företag som står inför att välja ett EA-ramverk. Här går vi igenom några av de viktigaste.


Vad är EA (Enterprise Archictecture)?

EA eller Enterprise Architecture kallas affärsarkitektur på svenska och handlar om analys, design och implementation av affärsmodeller. EA erbjuder en struktur för att beskriva relationer mellan strategier, IT, affärsprocesser och integrationer mellan system. Med hjälp av EA är det möjligt att hantera förändringar på ett mer effektivt sätt och få ut mer av system och processer.


Egenskaper hos ett användbart EA-ramverk

EA-ramverket ska ha en strukturerad metamodell som inte innehåller motsägelser, det ska utgå från verksamheten och tillåta ett antal olika modeller på olika nivåer av abstraktion. Dessutom ska ramverket gärna tillhandahålla en process som anger hur man går tillväga för att skapa sin EA.


Ni kommer också att behöva en vy som illustrerar er affärsverksamhet. Vyn ska gå att dela upp i minst två skikt, ett logiskt som visar applikationerna som stödjer verksamheten och ett som visar tekniken bakom. Ni kommer förmodligen även att vilja utöka modellen med entiteter från andra ramverk.


Några andra viktiga egenskaper hos ett bra EA-ramverk är följande:

  • Logiskt definierade objekt

  • En gemensam terminologi

  • Ett standardiserat sätt att beskriva de olika objekten

  • Möjlighet att beskriva relationer mellan objekt


En viktig grundprincip när det handlar om att välja EA-ramverk är att utgå från vad ni inom företaget eller organisationen vill uppnå. Vad är målet med ert arbete? Välj ett EA-ramverk som gör det möjligt för er att nå målet och gör det inte för komplicerat! På så sätt gör ni det lättare att komma hela vägen fram och nå era målsättningar.


Det finns många exempel på organisationer som har kört fast på vägen för att de har tagit sig vatten över huvudet. Det är bättre att börja i liten skala och sedan bygga vidare på något fungerande, än att aldrig ta sig i mål.


Några exempel på EA-ramverk

Det finns en rad olika ramverk att tillgå inom EA (enterprise architecture), alltifrån branschspecifika till väldigt generella. Här tittar vi närmare på några av de mest välkända.


TOGAF

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) är kanske det mest kända EA-ramverket. Det saknar dock metamodell och tillhandahåller istället en process för att ta fram modeller. Med hjälp av denna process framkommer fyra vyer: verksamhet, applikationer, data och teknik. TOGAF har tagits fram av en ideell organisation och är generellt applicerbar. TOGAF är strukturerat och konsistent, det är top-down, innehåller många abstraktionsniåver och är utökningsbart med andra metamodeller.


Zachman

En annan välkänd modell är Zachman-modellen som är inspirerad av hur byggnadsarkitekter använder prototyper. Byggnadsritningar visar hur rörmokaren ska dra avlopp och hur elektrikern ska dra el. På samma sätt beskriver Zachman-modellen IT-system utifrån olika intressenters synvinkel.


Zachman-ramverket fokuserar på modeller och inte på processen för att ta fram en EA. Ramverket är generellt tillämpbart och går att utöka med entiteter från andra ramverk. Dessutom är det konsistent och strukturerat, top-down och innehåller många abstraktionsnivåer.


DoDAF

DoDAF är det amerikanska försvarets EA-ramverk. DoDAF står för Department of Defense Architecture Framework. DoDAF innehåller både en metamodell och en process för att definiera en EA.


Metamodellerna är indelade i tre vyer: en systemvy, en operationsvy och en teknisk vy. DoDAF är strukturerat och konsistent, top-down, innehåller många abstraktionsnivåer och kan utökas med andra metamodeller (från andra militära ramverk).


Prime Arch

Prime Arch är ett speciellt ramverk på det sättet att där finns det bästa från över 70 olika standarder samlade under ett och samma paraply. Prime Arch innehåller metaobjekt och relationer från ArchiMate, TOGAF (som vi nämnt ovan) och SKL/Inera, nivåer från Zachman, vytyper och symboler från ARIS/Scheer samt innovationsaspekten från Osterwalder.


För den organisation som vill komma igång lite snabbare finns det möjlighet att använda sig av Prime Arch Core som är en förenkling av Prime Arch i sin fullständiga omfattning (Extended).


Med Prime Arch-appen får du tillgång till praktiska tips och studier av hur andra gör.
Comments


bottom of page