Sundsvalls kommun har jobbat länge med digitalisering och ligger långt framme när det gäller modelldriven verksamhetsutveckling. Kommunen är även aktiv inom det som kallas Arkitekturgemenskapen (AG), en grupp som organiseras av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och Inera för att sprida kunskap och verktyg för modelldriven verksamhetsutveckling mellan svenska myndigheter. 
 
I Prime Arch appen hittar du fler fallstudier, metaobjekt, vy-typer, praktisk hjälp och mycket annat!
 
Läs hela caset här eller genom att klicka på bilden ovan.
 
Ett arkitekturramverk för att beskriva din verksamhet.
Enkelt, beprövat och kraftfullt.