Förmågekarta förenklar Sundsvalls

kommuns verksamhetsutveckling.

Sundsvalls kommun har jobbat länge med digitalisering och ligger långt framme när det gäller modelldriven verksamhetsutveckling. Kommunen är även aktiv inom det som kallas Arkitekturgemenskapen (AG), en grupp som organiseras av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, och Inera för att sprida kunskap och verktyg för modelldriven verksamhetsutveckling mellan svenska myndigheter. 
Ladda ner hela kundcaset genom att fylla i formuläret nedan! 
I Prime Arch appen hittar du fler fallstudier, metaobjekt, vy-typer, praktisk hjälp och mycket annat!