top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Så differentierar ni ert konsultbolag för att skapa konkurrensfördelar

Uppdaterat: 14 nov. 2022


Att differentiera ert konsultbolag handlar om att göra det unikt på marknaden och på det sättet skapa konkurrensfördelar. För vem vill anlita ett konsultbolag som är bara är ett i mängden? Genom att differentiera konsultbolaget sticker det ut bland andra företag, tar en unik position på marknaden och lockar på så sätt till sig nya kunder.


Använd Prime Arch för att ta reda på hur ni ska differentiera ert konsultbolag

För att hitta det bästa sättet att differentiera ert konsultbolag behöver ni ha kontroll på era processer, hur ni arbetar och vad som är unikt med det ni levererar. Det finns över 70 olika standarder när det handlar om att beskriva en organisation. Prime Arch är ett ramverk som kombinerar det bästa från de mest populära EA-ramverken.

Med hjälp av Prime Arch-appen kan ni får ni tillgång till översikter, vyer, praktiska tips och studier av hur andra gör. Appen erbjuder praktiska riktlinjer kring hur ni kan använda ramverket Prime Arch.


Antalet konsultbolag på marknaden stiger i snabb takt, konkurrensen är stenhård och det gäller att sticka ut. Men hur kan ni differentiera ert företag på ett trovärdigt och relevant sätt?


För det första måste differentieringen vara sann, ni måste utgå från något som verkligen gör er unika. För det andra ska differentieringen vara relevant för era potentiella kunder. Till sist är det viktigt att ni kan visa att ni verkligen kan leva upp till det som ni säger om er själva.


Differentiera ert konsultbolag – ett exempel

Att specialisera sig inom ett visst område kan vara ett sätt differentiera sig. Då gäller det att uppnå riktiga expertkunskaper inom området så att ni kan säga att ni är ett av de främsta konsultbolagen i ert branschsegment.


Det är möjligt att specialisera sig inom flera områden, men ju fler områden ni väljer desto otydligare kommer det bli för kunden. Dessutom är det svårare att leva upp till att vara expert inom många olika områden - det kräver omfattande resurser.

Ett annat sätt att differentiera ert bolag på är att erbjuda en unik affärsmodell. Många konsultbolag tar betalt per timme, kanske kan ni hitta en annan affärsmodell? En mer resultatfokuserad betalningsmodell kan locka till sig nya kunder som ni har hunnit bygga upp en god relation med.


Fokusera på en viss roll eller tjänst

Att välja att fokusera på en viss roll är ytterligare ett sätt att differentiera sig på och som kan bli framgångsrikt. Ni kan välja att erbjuda enbart exempelvis testledare, fullstack-utvecklare eller webbdesigners. På det sättet skapar ni en tydlig och unik position på marknaden.


Har ni någon unik tjänst som ingen annan erbjuder? När ni differentierar er organisation med hjälp av EA-verktyget Prime Arch kommer ni att se vilka tjänster ni faktiskt levererar och kan jämföra dem med de tjänster som andra konsultbolag erbjuder. Genom att tillhandahålla en unik tjänst, som ingen eller få andra har med i sitt tjänsteutbud, kan ni skapa stora konkurrensfördelar.


När ni analyserar er verksamhet med EA-verktyget Prime Arch kommer era arbetsprocesser att bli tydliga

Unika metoder eller processer

Har ni några metoder eller processer inom företaget som är annorlunda och sticker ut? Kanske har ni byggt upp ett sätt att arbeta som skiljer sig från konkurrenterna. Då kan ni använda det till er fördel. Berätta för kunderna hur ni arbetar och varför er metod är framgångsrik. Det är ett utmärkt sätt att differentiera er organisation på.

När ni analyserar er verksamhet med EA-verktyget Prime Arch kommer era arbetsprocesser att bli tydliga. Ni kommer också att se hur ni kan förbättra processerna och göra dem mer effektiva.


Fokusera på en viss målgrupp

Var finns era nuvarande kunder och era potentiella kunder? Somliga konsultbolag arbetar på en global marknad medan andra har en unik position på orten där huvudkontoret finns. Att välja att fokusera på en viss geografiska marknad kan vara ett utmärkt sätt att hitta en unik position. Det är bättre att vara bäst i Västerås än att vara medioker i Sverige.


Bestäm vilken er främsta målgrupp ska vara. Ni kan exempelvis fokusera er kraft och energi på stora, offentliga organisationer eller så väljer ni att rikta in er på små, privata företag i närområdet. Att tydligt rikta sina tjänster mot en viss målgrupp kan vara ett framgångsrikt sätt att differentiera konsultbolaget på.


En ypperlig kundservice

Att erbjuda utmärkt kundservice är ett bra sätt att bygga upp förtroende och en unik position på marknaden, men då krävs det där lilla extra. De flesta konsultbolag är redan duktiga när det gäller kundkontakt och att vara måna om sina kunder. Hur vore det om ni tog ett steg till och blev riktigt omtalade för er högkvalitativa support? Det skulle säkert ge er konkurrensfördelar som skapar nya affärer.


Anställda med en viss profil

Har flertalet av era anställda en likvärdig yrkesmässig bakgrund? Kanske kan ni se till att alla anställda får samma utbildning eller certifiering och profilera er på det sättet. Det ger trovärdighet i relation till kunderna och dessutom kan det locka skickliga medarbetare till ert konsultbolag.


Om ni lyckas rekrytera någon som är ledande inom sitt område kan det vara en väg mot differentiering. Det kan exempelvis vara en person som ofta figurerar i media eller som har gjort sig ett namn på LinkedIn. En känd expert kan vara utmärkt att bygga ett varumärke kring.


När ni analyserar er organisation med hjälp av ramverket Prime Arch kommer det bli tydligt hur ni arbetar i dag, vad som gör er unika och hur ni kan skruva er verksamhet för att uppnå en tydligare differentiering. Här ovan har vi nämnt några vanliga och effektiva sätt att uppnå differentiering på, men ni har kanske hittat en helt annan väg mot differentiering som passar just er organisation.


Differentiera er organisation med hjälp av EA-verktyget Prime Arch

Hur ska ni differentiera er organisation? Börja med att kartlägga och analysera er verksamhet och era processer. Med hjälp av ramverket Prime Arch underlättar ni arbetet med att ta fram en tydlig bild över er organisation. Differentiera din organisation med hjälp av EA-verktyget Prime Arch - ladda ner Prime Arch-appen till din mobil redan i dag!
Comments


bottom of page