top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

Så använder du din enterprise arkitekt på bästa sätt

Uppdaterat: 1 juli

Har du också anställt en enterprise arkitekt? Då är du inte ensam. Det pratas allt mer om arkitektur och arkitekter, och allt fler inser värdet av enterprise arkitekternas arbete. Verksamhetens processer behöver ritas upp för att kunna mappas mot ett IT-stöd som verkligen ger den avsedda nyttan. För att det ska bli möjligt behöver ni en kunnig och erfaren enterprise arkitekt som levererar. Du som CIO kan ha stor nytta av en duktig enterprise arkitekt. Här beskriver vi lite närmare hur du gör för att få ut så mycket som möjligt av din arkitekt.

Enterprise-arkitekter används ofta för att minska glappet mellan IT-avdelningen och övriga, såväl de interna kunderna som slutkunderna

EA är länken mellan IT och affärerna - men det gäller att välja rätt arkitekt för rätt uppgift. I dag har vi såväl IT-arkitekter som verksamhetsarkitekter och enterprise arkitekter som står redo att göra en insats för att din organisation ska fungera smidigare och leverera ett bättre resultat. Gränserna mellan de olika rollerna är inte solklara men gemensamt för dem alla är att de arbetar med att tydliggöra och förbättra verksamhetens processer. Verksamhetsarkitektens roll i den digitala världen är att säkerställa att digitala strategier och affärsmål är i linje med varandra. För mer information om hur du kan bjuda in verksamhetsarkitekten i den digitala världen, besök vår bloggpost här.


En enterprise arkitekt förbättrar kommunikationen inom organisationen

I grunden handlar det ofta om att förbättra kommunikationen mellan de i verksamheten som står inför olika problem och de som tror sig ha lösningarna. Det kan handla om att ta fram en modell som beskriver hur verksamheten fungerar, antingen i någon form av mjukvara eller på papper. Här ska affärsprocesser och IT finnas med och det gäller att verksamheten är beskriven på ett sätt som såväl IT-teknikerna som övriga förstår.

Enterprise arkitekter används ofta för att minska glappet mellan IT-avdelningen och övriga, såväl de interna kunderna som slutkunderna. Det är viktigt att enterprise arkitekterna har direktkontakt med kunderna för att få så mycket information som möjligt om hur de tänker och deras behov. En enterprise arkitekt har ett svårt jobb och det krävs lång erfarenhet för att bli riktigt framgångsrik. Det finns tyvärr inga genvägar utan det är hårt arbete, tid och övning som krävs för att resultatet ska bli optimalt.


En enterprise arkitekt utgör länken mellan IT och affärerna

Det finns dessutom vissa problem med rollen i sig. Den saknar ett konkret ekonomiskt värde då det kan vara svårt att se vad arkitekten verkligen producerar i organisationen. Därför kan det vara svårt att motivera arkitektens existens i tider av lågkonjunktur. Då gäller det att komma ihåg att arkitekten är länken mellan affärerna och IT; en länk som är viktigare än någonsin då hårda tider råder.



Vad gör egentligen en enterprise arkitekt?

Ibland kan arbetsbeskrivningen för en enterprise arkitekt upplevas som luddig och vag. Visst är det så att arkitekter kan jobba med olika saker beroende på i vilken organisation de arbetar. En del företag har valt att låta enterprise arkitekterna fokusera på teknik, men frågan är om inte arkitekten verkligen kommer till nytta när personen ifråga även tillåts att fundera över teknikens värde. På vilket sätt levererar tekniken nytta? Hur kan vi förändra vår tekniska miljö för att den ska vara bättre anpassad för att organisationen ska nå sina mål? Det är när enterprise arkitekten får möjlighet att fundera över och svara på den typen av frågor som du verkligen kan få nytta av ert företags arkitekt.

En enterprise arkitekt kan stödja IT-avdelningen med beslutsunderlag där teknikens för- och nackdelar såväl som bieffekter finns beskrivna. En IT-avdelning är ofta utsatt för krav och önskemål - ofta motstridiga - från många olika håll och då behövs det någon eller några som kan sortera och vara förnuftets röst i alla ställningstaganden som behöver göras.

Dessutom är det viktigt att många kan förstå vad arkitekten säger. Det optimala är en arkitekt som både kan tänka på en strategisk nivå och på en mer operativ. Dessutom ska arkitekten vara bra på att hantera meningsskiljaktigheter, konflikter och kompromisser. Samtidigt behöver arkitekten vinna ledningens förtroende för att bli framgångsrik. Utan ledningens stöd i ryggen är det omöjligt att bli framgångsrik som arkitekt.


Ett ramverk som underlättar

En enterprise arkitekt behöver dessutom bra verktyg och ramverk för att nå sin fulla potential. Det handlar bland annat om mjukvaror för att rita upp verksamhetsprocesser och sedan kunna visa upp dem på meningsfulla sätt. Processerna behöver också någonstans att förvaras så att organisationen vet var de kan hitta och ta del av dem. Det finns en rad olika standarder och ramverk på marknaden och det kan kännas som en djungel att välja bland dessa. Prime Arch samlar det bästa från en rad olika standarder och erbjuder ett ramverk som gör arbetet mer effektivt och meningsfullt.

Med hjälp av Prime Arch-appen går det snabbt och lätt att komma igång. Där är det möjligt att ta del av framgångsrika exempel och användbara verktyg.


Comments


bottom of page