top of page
  • Skribentens bildPatrik Hallén

App för Enterprise Architecture

Uppdaterat: 16 okt. 2023


Person på väg att trycka på en app i en smart telefon

Tröskeln som alla organisationer behöver ta sig över för att komma i gång med arbetet med EA kan upplevas som hög. Då gäller det att hitta standarder och verktyg som underlättar arbetet. En annan stor fördel är om det finns möjlighet att ta del av hur andra, som har stått inför en liknande situation som din organisation, har arbetat med EA och verksamhetsmodellering för att skapa nytta och bidra till verksamhetsutveckling.


Prime Arch-appen underlättar arbetet och gör det enkelt att komma i gång. I den här artikeln berättar vi mer om hur appen fungerar och vilket innehåller du hittar via appen.


Starta upp med EA och skapa nytta inom organisationen

Verksamhetsarkitektur och verksamhetsmodellering blir allt vanligare som ett inslag i det vardagliga arbetet hos företag och offentliga organisationer. Med hjälp av ett strukturerat arbetssätt när det kommer till synen på den egna verksamheten är det möjligt att lägga en god grund för effektiv och framgångsrik verksamhetsutveckling.


Rollen som verksamhetsarkitekt kan vara både utmanande och intressant. Det gäller att få med sig resten av organisationen och det gäller att visa på nyttan som arbetet bidrar med; något som kanske inte är alldeles uppenbart vid första anblicken.


Genom att skapa en gemensam förståelse och inte minst ett gemensamt språk för att kunna prata om vad som görs och hur det görs, är det möjligt att komma vidare med de tankar och idéer som finns om hur verksamheten kan bli mer effektiv. Det är precis här som EA och verksamhetsmodellering kommer in.


För att arbetet med verksamhetsarkitektur ska bli framgångsrikt krävs en del erfarenheter och kunskaper. De flesta större organisationer skapar en arkitekturfunktion, bestående av exempelvis verksamhetsarkitekter, IT-arkitekter och verksamhetsutvecklare. Men vägen till en etablerad arkitekturfunktion kan kännas lång. Ett första steg på vägen kan vara att lära sig mer om Prime Arch via den EA-app som introducerar ramverket och ger en del praktiska exempel på hur ramverket kan användas.


Vad är Prime Arch?

Prime Arch är ett EA-ramverk som kombinerar det bästa från de största standarderna inom området. Varför välja ett enda ramverk när möjligheten finns att plocka de bästa delarna från de etablerade standarderna och göra en helhet av det?


Appen gör det enkelt att jobba med EA

Letar du efter ett Enterprise Architecture-verktyg som är praktiskt och enkelt att komma i gång med? För att snabbt och smidigt starta upp med EA och Prime Arch rekommenderas den EA-app som tagits fram för just det ändamålet. I Enterprise Architecture-verktyget får du direkt tillgång till praktiska tips, erfarenheter från andra samt dimensioner och vyer. Du har alltid tillgång till kunskapen oavsett var du befinner dig.


Använd vår EA-app som läromedel

Prime Arch-appen ger dig praktiska riktlinjer för hur du kan använda Prime Arch. Därför fungerar appen alldeles utmärkt som ett läromedel. I appen hittar du allt från strukturer till metaobjekt och visningstyper. Här finns också fallstudier och praktiska exempel. Appen gör det enkelt och roligt att arbeta med EA.


Genom att använda Prime Arch-appen är det möjligt att på ett enkelt sätt sprida kunskap om EA och verksamhetsarkitektur i organisationen. De flesta är öppna för att ta till sig av det lättillgängliga innehållet som erbjuds via appen. Här krävs inga särskilda förkunskaper, det räcker långt med nyfikenhet och ett öppet sinne. Om verksamhetsarkitekten har möjlighet att introducera appen och berätta mer så är det en stor fördel.


Genom att sprida kunskaperna om EA och verksamhetsmodellering i organisationen läggs en god grund för det framtida arbetet. När fler vet vad EA är och förstår nyttan med processkartläggningar och verksamhetsmodellering är det enklare att nå fram när det är dags för workshops eller verksamhetsutvecklande åtgärder. Hela organisationen blir tryggare när fler har den grundläggande förståelsen för det arbete som sker.


Verksamhetsutveckling i praktiken

När arbetet med EA och verksamhetsarkitektur väl har kommit i gång kan såväl ledning som hela organisationen skörda frukterna av arbetet. Resultatet är ofta en organisation där medarbetarna har en större förståelse för helheten och kan prata med varandra om de utmaningar i arbetet som uppstår. Med hjälp av den gemensamma bilden av den egna verksamheten är det möjligt att, inte bara tala om, men också genomföra förbättringsåtgärder.


Ofta är ett första och viktigt steg att alla de som arbetar tillsammans i en process träffas och pratar om det gemensamma arbetet. Här kan en verksamhetsarkitekt vara en viktig facilitator för att få i gång det goda samtalet. Arbetet bedrivs ofta i workshop-form där verksamhetsarkitekten eller verksamhetsutvecklaren leder och samordnar arbetet.


Det är av högsta vikt att det finns en person som är bekväm med metodiken och vet hur arbetet ska drivas framåt. Sällan har chefen i en organisation möjlighet att ta den rollen. I stället gäller det att cheferna har förståelse för att de behöver anställa personer med kompetens inom processkartläggning och workshop-metodik.


Du kan också ladda ner appen i Appstore eller Google Play.

Comments


bottom of page